کائولن

کائولن

کائولن

ASHAPURA

این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکننده های کائولن در هندوستان می باشد. محصولات این شرکت به عنوان اکستندر و فیلر در انواع رنگهای و مرکب آب و حلال پایه، گچ و سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ، تایر، سیم و کابل مصرف می گردد.